NAGŁÓWEK

XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego

19-22 października 2016 Jachranka
NAGŁÓWEK
Informacje Ogólne
Autorzy prac prezentowanych podczas Sympozjum będą mieli możliwość opublikowania ich pełnych tekstów w recenzowanych czasopismach:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, znajdującego się na liście A, dzięki czemu każdy artykuł uzyska automatycznie 20 punktów według klasyfikacji MNiSW oraz The Archive of Mechanical Engineering, znajdującym się na liście B - 15 punktów według klasyfikacji MNiSW. Dodatkowo będzie istniała możliwość podwyższenia liczby cytowań, gdyż będą one odnotowywane w bazie Web of Science oraz Scopus. Szczegóły w zakładce Program.
Komitety Sympozjum
Rejestracja
Program
Opłata
Miejsce
Ważne Terminy
Kontakt
english